← Tornar

Estratègies de resolució de problemes

Desafiaments matemàtics

Els quaderns Desafiaments matemàtics proposen una metodologia constructiva amb què els alumnes aniran afermant els processos de resolució de problemes.

La col·lecció inclou sis quaderns, amb els quals els alumnes...

• Adquireixen un mètode general de resolució de problemes i diferents estratègies per afrontar problemes de la vida quotidiana.

• Desenvolupen diferents habilitats que els permeten afrontar amb èxit la resolució de desafiaments matemàtics mitjançant estratègies que fomenten la seva competència logicomatemàtica.

• Adquireixen confiança en si mateixos i interès davant nous reptes en els processos de resolució de problemes amb la finalitat d’arribar amb èxit a la meta i valorar el treball cooperatiu.

Inclou propostes d’activitats manipulatives i interactives i material audiovisual en l’espai personal d’edebé.

Desafiaments matemàtics 1

Mètode general de resolució de problemes. Fer un dibuix. Fer una taula. Elaboració d’un esquema de la situació. Assaig i error raonats. Elecció de l’operació matemàtica adequada i revisió. Estimació de resultats. Relació amb problemes afins. Comprovació de la coherència de les solucions.

 

Desafiaments matemàtics 2

Mètode general de resolució de problemes. Fer un dibuix. Construcció d’una taula. Elaboració d’un esquema de la situació. Assaig i error raonat. Elecció de l’operació matemàtica adequada i revisió. Estimació. Relació amb problemes afins. Comprovació de la coherència de les solucions.

 

Desafiaments matemàtics 3

Mètode general de resolució de problemes. Fer un dibuix o un croquis. Construcció d’una taula o un esquema. Assaig i error raonats. Elecció de l’operació matemàtica adequada. Descart. Tempteig. Estimació. Recerca de regularitats. Construcció d’un model. Simplificació.

 

Desafiaments matemàtics 4

Mètode general de resolució de problemes. Fer un dibuix o un croquis. Fer un esquema de la situació. Construcció d’una taula. Assaig i error. Elecció de les operacions matemàtiques adequades. Descart. Tempteig. Estimació. Recerca de regularitats. Construcció d’un model. Simplificació. Reformulació de problemes.

 

Desafiaments matemàtics 5

Mètode general de resolució de problemes. Fer un dibuix, un esquema o un croquis. Organització de la informació en taules. Tempteig. Elecció de les operacions matemàtiques adequades. Descart. Estimació. Recerca de regularitats. Construcció d’un model. Reformulació del problema. Simplificació. Resolució des del final. Analogia.

 

Desafiaments matemàtics 6

Mètode general de resolució de problemes. Fer un dibuix o croquis. Elaboració d’un esquema de la situació. Organització de la informació en taules. Assaig i error. Tempteig. Elecció de les operacions matemàtiques adequades. Descart. Estimació. Recerca de regularitats. Construcció de models. Reformulació de problemes. Simplificació. Resolució des del final. Analogia.

Copyright ©
grupo edebé 2018