← Tornar

Quaderns de problemes

Resolució de problemes

Els quaderns de problemes d’edebé permeten que l’alumne o alumna posi en pràctica, reforci i consolidi la competència en la resolució de problemes matemàtics.

Una col·lecció de sis quaderns de problemes ambientats en situacions quotidianes que posen l’alumne o alumna davant nous reptes.

Els quaderns de problemes permeten:

 

Comprendre i interpretar el problema:

– Reinterpretar
– Sintetitzar
– Representar

 

Desenvolupar i aplicar-hi l’estratègia de resolució adequada:

– Gràfica
– Numèrica
– Expressió matemàtica
– Estimació de resultats

 

Supervisar-ne el procés de resolució i el resultat:

– Detecció d’incongruències
– Rectificació

 

Plantejar problemes a partir de situacions quotidianes, de dades, d’operacions o d’incògnites.

 

Copyright ©
grupo edebé 2018