← Tornar

Quaderns de matemàtiques

Els nous quaderns d’edebé són una fantàstica eina que potencia el gust per les matemàtiques i propicia l’habilitat mental, el càlcul i la resolució de problemes de manera amena i divertida.

 

Trobar el sentit a les matemàtiques

• Es construeix sobre el coneixement previ de l’alumne o alumna.

• La seqüència didàctica està perfectament graduada, planificada i seqüenciada.

• Estan contextualitzades en la realitat propera a l’alumne o alumna.

 

Dominar-les, comprendre-les, etc.

Aprendre matemàtiques suposa:

• Dominar la mecànica operatòria, el càlcul; automatitzar l’algorisme.

• Ser estratègic en la resolució de problemes: enfrontar-se al problema, comprendre’l, traçar-ne el pla d’execució, resoldre’l i comprovar.

• Adquirir més domini competencial de les matemàtiques. Utilitzar el coneixement matemàtic per resoldre qüestions complexes contextualitzades: matemàtiques en la vida.

 

De manera amena

i motivadora

La motivació és el motor de l’aprenentatge de les matemàtiques:

• Proposen reptes que són abordables per a l’alumne o alumna, desafiaments que pot resoldre amb esforç, raonament i aprenentatge.

• Intercalar elements lúdics: els nous joves valoren entorns ludificatius.

• La superació de reptes retroalimenta l’interès per aprendre.

Els quaderns d'edebé en línia amb la joventut del segle XXI.

 

 

Copyright ©
grupo edebé 2018