← Tornar

Quaderns de càlcul

Operacions

matemàtiques

Una col·lecció de setze quaderns per exercitar, reforçar i repassar les destreses del càlcul matemàtic.

Els quaderns de càlcul d’edebé estan organitzats per nivells de dificultat i són una excel·lent eina per posar en pràctica les quatre operacions bàsiques amb diferents tipus de nombres naturals, decimals i fraccionaris.

Gràcies a aquesta col·lecció, s’assegura el domini de conceptes i procediments bàsics i es fomenten en els alumnes actituds positives en relació amb les matemàtiques, ja que descobreixen el sentit pràctic dels continguts i adquireixen seguretat en el domini de les destreses fonamentals.

Càlcul 1

Sumes i restes sense portar-ne; sumes portant-ne (fins a 59).

 

Càlcul 2

Sumes portant-ne i restes sense portar-ne (fins a 99).

 

Càlcul 3

Sumes i restes sense portar-ne i portant-ne.

 

Càlcul 4

Sumes i restes (dues i tres xifres). Taules de multiplicar. Multiplicacions portant-ne i sense portar-ne (dues xifres per una).

 

Càlcul 5

Sumes i restes (fins a cinc xifres). Taules de l’1 al 5. Multiplicacions sense portar-ne (dues xifres per una).

 

Càlcul 6

Sumes i restes (fins a cinc xifres). Taules de l’1 al 10. Multiplicacions (fins a cinc xifres per una). Divisions (fins a dues xifres entre una).

Càlcul 7

Sumes i restes (fins a cinc xifres). Multiplicacions (fins a cinc xifres per una). Divisions (fins a quatre xifres entre una).

 

Càlcul 8

Sumes i restes (fins a set xifres). Multiplicacions (per una, dues i tres xifres). Divisions (entre una xifra).

 

Càlcul 9

Sumes i restes (fins a set xifres). Multiplicacions (per una, dues i tres xifres). Divisions (entre una i dues xifres).

 

Càlcul 10

Divisions (entre una i dues xifres). Sumes, restes i multiplicacions.

 

Càlcul 11

Sumes i restes amb nombres naturals. Multiplicacions amb nombres naturals (per una, dues i tres xifres). Divisions amb nombres naturals (entre una, dues i tres xifres).

Càlcul 12

Sumes, restes, multiplicacions i divisions amb nombres naturals. Sumes, restes i multiplicacions amb nombres decimals. Divisions amb nombres decimals (dividend decimal, divisor natural).

 

Càlcul 13

Sumes, restes i multiplicacions amb nombres decimals. Divisions amb nombres decimals (dividend decimal, divisor natural).

 

Càlcul 14

Sumes, restes, multiplicacions i divisions amb nombres naturals. Potències i arrels quadrades.

 

Càlcul 15

Càlcul del MCD i del MCM. Sumes, restes, multiplicacions i divisions amb fraccions.

 

Càlcul 16

Sumes, restes, multiplicacions i divisions amb nombres decimals

Copyright ©
grupo edebé 2018